banner
Thứ 5, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn Triển khai chuẩn bị đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2021
27-4-2021

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo đơn vị, địa phương của tỉnh để triển khai công tác chuẩn bị đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2021.

Theo đó, Thống nhất thành lập Ban Tổ chức sự kiện của tỉnh và 03 Tiểu ban giúp việc: Tiểu ban Nội dung; Tiểu ban Phục vụ; Tiểu ban Tuyên truyền. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, trình Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Tổng cục Du lịch -  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đề xuất tổ chức Hội nghị kích cầu du lịch các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tại Măng Đen, Kon Plông.Tham mưu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức ban hành Quy chế hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trong khuôn khổ Ngày hội.  Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty sự kiện xây dựng dự toán kinh phí tổ chức lễ Khai mạc Ngày hội; trên cơ sở đó, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về chủ trương và phương án kinh phí; trong đó, xác định rõ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa. Chi tiết tại đây./.

 

Thị Hạnh-ipckontum
Số lượt xem:104
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3624225 Tổng số người truy cập: 19 Số người online:
Phát triển:TNC