banner
Thứ 5, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Công bố Chỉ số PAPI 2020: Tỉnh Kon Tum tăng 4 bậc
15-4-2021

     Sáng 14/4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị công bố Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam chủ trì tổ chức. Theo Báo cáo, năm 2020, Chỉ số PAPI tỉnh Kon Tum tăng 4 bậc so với năm 2019.

     Theo đại diện UNDP Việt Nam, Chỉ số PAPI năm 2020 phản ánh đánh giá về hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền của 14.732 người dân được chọn ngẫu nhiên trong dân cư Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, với đặc điểm nhân khẩu đa dạng.

     Chỉ số PAPI bao gồm 8 chỉ số nội dung (Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong ra quyết định; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường và Quản trị điện tử) với nhiều nội dung thành phần và các tiêu chí cụ thể.

 

     Theo báo cáo, điểm tổng hợp Chỉ số PAPI năm 2020 của tỉnh Kon Tum là 41,62, đứng thứ 49/63 tỉnh, thành phố; tăng 4 bậc so với năm 2019 (năm 2019, điểm tổng hợp của tỉnh là 41,86, đứng thứ 53/63 tỉnh, thành phố). Kết quả điểm chỉ số thành phần cụ thể: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở 4,93 điểm (năm 2019 là 4,74); Công khai minh bạch 5,19 điểm (năm 2019 là 4,76); Trách nhiệm giải trình với người dân 4,71 điểm (năm 2019 là 5,06); Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 6,06 điểm (năm 2019 là 6,03); Thủ tục hành chính công 7,26 điểm (năm 2019 là 7,13); Cung ứng dịch vụ công 7,39 điểm (năm 2019 là 7); Quản trị môi trường 3,16 điểm (năm 2019 là 3,23); Quản trị điện tử 2,92 điểm (năm 2019 là 3,91).

 

     Các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tiếp tục duy trì, nâng cao nhóm các chỉ số thành phần có kết quả tốt, tập trung cải thiện nhóm các chỉ số thành phần có kết quả thấp... Phấn đấu năm 2021, các Chỉ số PAPI, PAR INDEX PCI và PCI của tỉnh tăng 10 bậc so với năm 2019 (cụ thể: Chỉ số PAPI xếp thứ 43/63; Chỉ số PAR INDEX 49/63; Chỉ số PCI 46/63 tỉnh, thành phố) theo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh vào ngày 18/3/2021./.

Quốc Phương-ipckontum
Số lượt xem:156
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3624241 Tổng số người truy cập: 17 Số người online:
Phát triển:TNC