banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
Đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022
12-3-2021

     Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương có Văn bản số 33/CN-CNHT về việc đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022; Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đề nghị:

     Các đơn vị, địa phương liên quan phổ biến thông tin về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022 rộng rãi đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm và mong muốn tham gia Chương trình.

    (Có gửi kèm theo Chi tiết hướng dẫn tại Văn bản số 33/CN-CNHT ngày 22/01/2021 của Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương)

     Hồ sơ đăng ký đề án gửi về Sở Công Thương trước ngày 20/03/2021 để tổng hợp gửi Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương.

     Chi tiết tại đây: /Uploads/files/CV%2033%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20dang%20ky(1).pdf

 

Trần Hạnh - ipckontum
Số lượt xem:156
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3654476 Tổng số người truy cập: 22 Số người online:
Phát triển:TNC