banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030
22-3-2021

 Ngày 22/03/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 205/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030.

     Theo đó, Chương trình phát triển đô thị thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 có các nôi dung chính như sau:

     Quan điểm: (1) Phát triển đô thị thành phố Kon Tum phù hợp với Chương trình phát triển đô thị quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012, Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1194/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2014; (2) Phát triển thành phố Kon Tum với định hướng hiện đại, sôi động và bền vững theo mô hình “Thành phố xanh mới - New Green city”. Xây dựng thành phố Kon Tum có bản sắc riêng và là điểm nhấn về phát triển đô thị của khu vực Bắc Tây Nguyên; xứng tầm là Trung tâm văn hóa, giáo dục, chính trị, khoa học kỹ thuật và vùng kinh tế động lực của tỉnh; (3) Phát triển, chỉnh trang đô thị gắn với phát triển nhà ở cho các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, đối với khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc đô thị, khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị (xác định theo Quy hoạch chung thành phố Kon Tum): Các dự án phát triển khu đô thị mới, dự án chỉnh trang đô thị, dự án thương mại hỗn hợp có nhà ở phải thực hiện đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng công trình theo đúng quy hoạch và dự án được chấp thuận hoặc quyết định đầu tư, không thực hiện phân lô bán đất nền (trừ các dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng; dự án phục vụ tái định cư do các cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao thực hiện); (4) Đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, tăng cường hoàn thiện kết cấu hạ tầng, xứng tầm với một thành phố phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái; (5) Nâng cao chất lượng đô thị, chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

     Mục tiêu: (1) Xây dựng kế hoạch phát triển đô thị thành phố Kon Tum nhằm cụ thể quá trình thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch tỉnh, các quy hoạch liên quan và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (2) Đảm bảo phát triển đô thị phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội gắn với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng. (3) Nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, thông qua tập trung nguồn lực hợp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, kiến trúc cảnh quan môi trường đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững (4) Đề xuất các giải pháp chính sách để huy động nguồn lực đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình hạ tầng đô thị để củng cố, hoàn thiện các tiêu chuẩn của đô thị loại II.

     Các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị của thành phố Kon Tum theo các giai đoạn

TT

Nhóm chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Đơn vị

Năm 2025

Năm 2030

1

Nhà ở

Diện tích sàn nhà ở bình quân

m2/người

29

29

Tỷ lệ nhà kiên cố

%

≥ 96

≥ 96

2

Giao thông

Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị

%

≥ 25

≥ 25

Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng

%

10

≥ 15

3

Cấp nước

Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch

%

95%

100%

Tiêu chuẩn cấp nước

lít/người/

ngày.đêm

≥ 125

≥ 150

Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch

%

< 18%

< 18%

4

Thoát nước

Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước

%

60%

80%

Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý

%

40%

60%

5

Môi trường

Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm

%

100%

100%

Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý

%

95%

95%

6

Chất thải rắn

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị, khu công nghiệp được thu gom và xử lý

%

95%

100%

Tỷ lệ chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường

%

100%

100%

7

Chiếu sáng

Tỷ lệ chiếu sáng đường chính

%

100%

100%

Tỷ lệ chiếu sáng ngõ hẻm

%

100%

100%

8

Cây xanh

Đất cây xanh đô thị

m2/người

10

> 10

Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị

m2/người

> 5,5

≥ 6

     Dự kiến danh mục, lộ trình đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật khung đô thị và khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Kon Tum (có các phụ lục kèm theo).

     Đề xuất khu vực phát triển đô thị ưu tiên đầu tư giai đoạn đầu: (1)Triển khai đầu tư xây dựng các khu đô thị mới; các khu nhà ở, thương mại dịch vụ (khu đất Trung đoàn 66 cũ; khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà phố - đường Bà Triệu); các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; cải tạo chỉnh trang các trục đường chính, các khu dân cư cũ; (2) Đầu tư xây dựng các công trình theo quy hoạch khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh; các khu đô thị tại khu vực phía Nam cầu Đăk Bla; khu đô thị phía Bắc phường Duy Tân.

     Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum (1) Tổ chức công bố và triển khai thực hiện Chương trình theo lộ trình; xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm và 05 năm để tổ chức thực hiện theo quy định; (2) Lồng ghép các nội dung của Chương trình vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm trên địa bàn; cụ thể về nội dung, giải pháp, thời gian và nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu phát triển đô thị còn thiếu so với tiêu chuẩn đô thị loại II. (3)Chủ động tổ chức rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch các khu chức năng trong đô thị thuộc địa phương quản lý;(3) Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng; kịp thời đề xuất và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện. Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chương trình; đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Chương trình cho phù hợp thực tiễn. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum triển khai thực hiện và phối hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình.

 

Thị Hạnh-ipckontum
Số lượt xem:187
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3654415 Tổng số người truy cập: 8 Số người online:
Phát triển:TNC