banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024
Triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030
29-3-2024

Triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030

Ngày 29/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1058/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy định tại Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch số 3514/KH-UBND ngày 13/10/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum... và phù hợp với Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 31/12/2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.  

 

 

Diệu Linh - Ipckontum
Số lượt xem:88

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 39 Số người online:
TNC Phát triển: