banner
Thứ 2, ngày 10 tháng 5 năm 2021
Trưng bày các tài liệu, sản phẩm đặc trưng của đơn vị, địa phương tại “Góc thông tin xúc tiến đầu tư” Trung tâm Xúc tiến đầu tư Miền Trung
12-11-2020

     Với mục đích quảng bá tiềm năng và lợi thế đầu tư; các Khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Phục vụ cho nhà đầu tư tại thành phố Đà Nẵng hoặc các nhà đầu tư tới Trung tâm xúc tiến đầu tư Miền trung tại Đà Nẵng có thể trực tiếp xem các tài liệu (về tiềm năng lợi thế tỉnh, dự án kêu gọi đầu tư, các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giới thiệu các sản phẩm…) và các đặc sản của tỉnh Kon Tum. Trung tâm xúc tiến đầu tư kính đề nghị các đơn vị quan tâm, cung cấp các tài liệu, sản phẩm đặc trưng của đơn vị, địa phương để trưng bày tại “Góc thông tin xúc tiến đầu tư” đặt tại Trung tâm xúc tiến đầu tư Miền trung tại Đà Nẵng.  

     Tài liệu, sản phẩm trưng bày gửi về Trung tâm xúc tiến đầu tư số 12 Nguyễn Viết Xuân - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum trước ngày 13/11/2020  đồng thời gửi tài liệu về địa chỉ Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn. Điện thoại liên hệ 0973.578.777 - ông. Lê Quốc Phương.

     Các đơn vị có thể cập nhật các thông tin liên quan đến hỗ trợ trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tại website: http://ipckontum.gov.vn/;  tham gia nhóm zalo “Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum” theo đường link zalo.me/g/ttbhwt278 hoặc quét mã QRCode để tham gia nhóm:

 

ipckontum
Số lượt xem:140
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3490733 Tổng số người truy cập: 18 Số người online:
Phát triển:TNC