banner
Thứ 4, ngày 10 tháng 8 năm 2022
Mời đăng ký tham gia Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2021
20-6-2021

     Năm 2021, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức “Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2021” với các mục tiêu:

     Vinh danh và khen thưởng các doanh nghiệp phát triển bền vững; Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền vững doanh nghiệp, của cộng đồng cũng như của xã hội;Thúc đẩy kinh doanh theo hướng phát triển bền vững;Tăng cường trao đổi và hợp tác về phát triển bền vững giữa các bên có liên quan tại Việt Nam bao gồm cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự; Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm thông qua các thực tiễn tốt trên thế giới về phát triển bền vững và hội nhập kinh tế;  Thúc đẩy nhân rộng áp dụng Bộ chỉ số CSI trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

     Đối tượng doanh nghiệp tham gia Chương trình: Tất cả các doanh nghiệp không phân biệt quy mô, quốc tịch, loại hình và hình thức vốn chủ sở hữu có đăng ký kinh doanh và hoạt động hợp pháp trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam từ 03 (ba) năm trở lên đều có thể tham gia Chương trình.

     Cách thức tham gia Chương trình:

     Doanh nghiệp có thể tham gia Chương trình theo 02 hình thức: (i) Nộp hồ sơ bản cứng tới Ban Tổ chức hoặc (ii) Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web vbcsd.vn. Ban Tổ chức khuyễn khích doanh nghiệp sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyết để giảm lượng giấy sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường.

     Với cả hai hình thức, doanh nghiệp cần thực hiện các bước như sau: Tải đơn đăng ký tham gia Chương trình từ trang web vbcsd.vn; Điền Đơn đăng ký và gửi về Ban tổ chức qua đường bưu điện; Ban Tổ chức gửi thông báo đến doanh nghiệp về việc chấp nhận sự tham gia sau khi nhận được Đơn đăng ký từ doanh nghiệp;

     Khai hồ sơ: Đối với hình thức nộp hồ sơ bản cứng: Doanh nghiệp tải Bộ chỉ số CSI từ trang web vbcsd.vn, cung cấp thông tin theo yêu cầu của Bộ Chỉ số và nộp hồ sơ cho Ban Tổ chức. Đối với hình thức nộp hồ sơ trực tuyến: Ban Tổ chức gửi tài khoản đăng nhập vào phần mềm khai báo Bộ Chỉ số trực tuyến trên trang web vbcsd.vn. Doanh nghiệp tiến hành cung cấp thông tin theo yêu cầu của Bộ Chỉ số tại đây.

     Hồ sơ tham dự của gửi về ban Tổ chức Chương trình trước ngày 15/8/2021

 

Thế Đắc-ipckontum
Số lượt xem:342
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3970305 Tổng số người truy cập: 3 Số người online:
Phát triển:TNC