banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Thông báo số điện thoại và danh sách nhân sự hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum
16-6-2021

     Ngày 15/6/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Thông báo số 1717/TB-VP Về việc số điện thoại và danh sách nhân sự hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

     Theo tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh và văn bản đề nghị của các đơn vị về cử nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Công văn số 1438/STNMT-VP ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 565/CTKTU-CNTT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum); trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo số điện thoại và danh sách nhân sự hướng dẫn, theo dõi thực hiện nhiệm vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh, như sau: Số điện thoại hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Số điện thoại Tổng đài hỗ trợ: 0260 3797799. Số điện thoại hỗ trợ về sử dụng dịch vụ công trực tuyến: 0260 3500359. Số điện thoại hỗ trợ về kỹ thuật: 02603 958789 hoặc 0260 3500000.

     Danh sách nhân sự của các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi thực hiện nhiệm vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai:

STT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị

Số điện thoại

I

Cục Thuế tỉnh Kon Tum

1

Nguyễn Thắng Văn

Phó Cục trưởng, Cục Thuế tỉnh Kon Tum

0905075799

2

Phan Văn Thế

Trưởng phòng CNTT, Cục Thuế tỉnh Kon Tum

0905669098

3

Phan Ngọc Thạch

Chuyên viên phòng CNTT, Cục Thuế tỉnh Kon Tum

0935381238

II

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

1

Trịnh Văn Minh

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0911271818

2

Võ Đình Trung

Nhân viên Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính

0905790369

III

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum

1

Phạm Đức Thọ

Phó Chánh Văn phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường

0983024579

2

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phó Trưởng phòng HCTH, Văn phòng đăng ký đất đai

0905825752

3

Đinh Xuân Tâm

Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum

0844457979

IV

Viễn thông tỉnh Kon Tum

1

Võ Bằng Giang

Giám đốc Trung tâm CNTT - Viễn thông Kon Tum

0914222929

2

Lê Anh Sỹ

Kỹ thuật, Trung tâm CNTT

0916281689

3

Nguyễn Văn Linh

Kỹ thuật, Trung tâm CNTT

0911242423

     Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị nêu trên xây dựng tài liệu hướng dẫn; theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, lĩnh vực đất đai thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai theo quy định chi tiết tại đây.

 

Khắc Quang - Ipckontum
Số lượt xem:291
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3900554 Tổng số người truy cập: 13 Số người online:
Phát triển:TNC