banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Phân cấp cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
27-5-2021

     Quyết định này quy định về phân cấp cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng; quy mô công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, thời hạn tồn tại của công trình, nhà ở riêng lẻ ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và xử lý một số trường hợp cụ thể khi xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

 

     Việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; các quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Quyết định áp dùng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài là chủ đầu tư xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ; tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng và giám sát thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

     UBND tỉnh phân cấp Sở Xây dựng cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng đối với công trình trừ nhà ở riêng lẻ, gồm: Công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; Công trình xây dựng theo tuyến có liên quan đến địa giới hành chính của hai huyện, thành phố trở lên.

 

     Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng đối với các công trình trong phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ và các công trình đã phân cấp cho Sở Xây dựng).

 

     UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trong phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

 

     Về quy mô công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn: (1) Đối với công trình và nhà ở riêng lẻ xây dựng mới, tổng diện tích sàn không quá 100m2 đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị, không quá 200m2 đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn và không quá 500m2 đối với công trình; chiều cao công trình, nhà ở riêng lẻ tối đa là 08m, tầng cao tối đa là 02 tầng (bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất và tầng nửa hoặc bán hầm, không bao gồm tầng áp mái); (2) Đối với công trình và nhà ở cải tạo, sửa chữa: Theo quy mô công trình hiện trạng.

 

     Về thời hạn tồn tại của công trình, nhà ở riêng lẻ ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn: (1) Công trình được phép tồn tại theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; (2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng có trách nhiệm xác định cụ thể thời hạn tồn tại của công trình trong Giấy phép xây dựng có thời hạn được cấp nhưng tối thiểu là 03 năm.

 

     Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04/6/2021 và thay thế Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh về quy định việc cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum./

Thế Đắc-ipckontum
Số lượt xem:283
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3900508 Tổng số người truy cập: 11 Số người online:
Phát triển:TNC