banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Triển khai thi hành Luật đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu luật từ ngày 01/01/2021
21-1-2021
     Ngày 20/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Phiếu chuyển số 324/BKHĐT-PC triển khai thi hành Luật Đầu tư.

     Theo đó, tại Công văn số 8909/BKĐT-PC ngày 31/12/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến về việc thực hiện một số thủ tục đầu tư trongthời gian chờ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư chưa được ban hành.

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

    chị tiết tại đây: /Uploads/files/2_2021_cvdi2021_324_BKHDT_signed(2).pdf

 

Khắc Quang - ipckontum
Số lượt xem:337
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3900502 Tổng số người truy cập: 6 Số người online:
Phát triển:TNC