banner
Thứ 4, ngày 19 tháng 1 năm 2022
Phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum
21-6-2021

     Ngày 18/6/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 528/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum.

     Theo đó, Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum là 6,0% năm (sáu phầm trăm/năm). Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum quyết định mức lãi suất cụ thể đối với các dự án nhưng không được thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu tại quyết định này, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 và thay thế Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu từ nă m2015 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum.

 

Diễm hằng-ipckontum
Số lượt xem:129
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3715143 Tổng số người truy cập: 13 Số người online:
Phát triển:TNC