banner
Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022
Phối hợp triển khai hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại tại các tỉnh, thành phố
24-6-2021

     Ngày 24/6/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 3996/BKHĐT-PTDN Về việc Phối hợp triển khai hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố.

     Theo đó, Nhằm truyền thông, lan tỏa và nâng cao cho cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh các thể chuyển đổi số.

     Sở Kế hoạch và Đầu tư đặt bảng thông báo tại các Phòng đăng ký kinh doanh; truyền thông trên các phương tiện thông tin ( Bảng thông báo và các tài liệu truyền thông)Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục phát triển doanh nghiệp) trong quá trình triển khai các hoạt động đào tạo, tư vấn về chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh các thể; sử dụng các tài liệu, công cụ và mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số của Chương trình nhằm tăng hiệu quả, chuẩn hóa và thống nhất nội dung. Các hoạt động của Chương trình được công bố rộng rãi tại công thông tin http://digital.buisness.gov.vn và trang Facebook của Chương trình http://facebook.com/chuyendoisodn/.

     Mọi thông tin và trao đổi hợp tác, đề nghị liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn phòng chuyển đổi số, Cục phát triển doanh nghiệp tại địa chỉ email: digital@mpi.gov.vn, điện thoại 080-43853.

 

Diệu Linh-ipckontum
Số lượt xem:219
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3851595 Tổng số người truy cập: 20 Số người online:
Phát triển:TNC