banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
khảo sát đánh giá chất lượng năng lực điều hành các sở, ban ngành và địa phương của tỉnh Kon Tum năm 2021 (DDCI).
6-7-2021

     Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) triển khai khảo sát đánh giá chất lượng năng lực điều hành các sở, ban ngành và địa phương của tỉnh Kon Tum năm 2021 (DDCI). Bộ chỉ số này được Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, góp phần làm thay đổi thái độ, chất lượng dịch vụ công của tỉnh.

     Trên cơ sở ý kiến và đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, kết quả khảo sát, đánh giá là nguồn thông tin quý giá giúp tỉnh Kon Tum và cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau giám sát, cải thiện mọi mặt chất lượng điều hành kinh tế của cán bộ các cấp. Khảo sát được triển khai trên quy mô toàn tỉnh. Quý doanh nghiệp, Hợp tác xã và Hộ kinh doanh tham gia phiếu khảo sát mẫu A và mẫu B Online (trong đó: mẫu A để đánh giá các sở, ban, ngành và mẫu B để đánh giá cấp huyện) theo địa chỉ:

     - Phiếu khảo sát mẫu A: https://forms.gle/9BX4XgjKaLSkdeup6

     - Phiếu khảo sát mẫu B: https://forms.gle/pVjNwvHY51GbbugH8

     Lưu ý: Doanh nghiệp làm mẫu 2 mẫu A và B. Còn Hộ kinh doanh, hợp tác xã chỉ làm mẫu B. Chúng tôi chân thành cảm ơn các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã hợp tác và đóng góp ý kiến. Chúng tôi cam kết tất cả những thông tin doanh nghiệp cung cấp sẽ được bảo đảm bí mật danh tính và chỉ phục vụ mục đích thống kê, nghiên cứu./.

      Lưu ý: Doanh nghiệp làm mẫu 2 mẫu A và B. Còn Hộ kinh doanh, hợp tác xã chỉ làm mẫu B.

     Chúng tôi chân thành cảm ơn các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã hợp tác và đóng góp ý kiến. Chúng tôi cam kết tất cả những thông tin doanh nghiệp cung cấp sẽ được bảo đảm bí mật danh tính và chỉ phục vụ mục đích thống kê, nghiên cứu./.

 

Khắc Quang-ipckontum
Số lượt xem:400
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3654411 Tổng số người truy cập: 6 Số người online:
Phát triển:TNC