banner
Thứ 6, ngày 8 tháng 12 năm 2023
Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường.
20-11-2017

Ngày 08 tháng 11 năm 2017, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định Chủ trương đầu tư số 1197/QĐ-UBND cho Hợp tác xã Tân Tiến đối với Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật kiệu xây dựng thông thường tại điểm số 4 lòng sông Đăk Bla, thuộc Xã Đăk Rơ Wa và xã Đắk Bla thành phố Kon Tum với tổng vốn đầu tư 1.494.128.000 đồng.

Quy mô dự án như sau:

- Trữ lượng khoáng sản được phê duyệt ở thể tự nhiên: 84.792m3

- Trữ lượng khoáng sản được phê duyệt quy về thể nguyên khai: 95.391m3.

- Trữ lượng khoáng sản huy động vào thiết kế khai thác ở thể tự nhiên: 84.792m3.

- Trữ lượng huy động vào thiết kế khai thác ở thể nguyên khai: 95.392m3.

- Công suất khai thác cát ở thể tự nhiên: 14.132m3/năm.

- Công suất khai thác cát ở thể nguyên khai: 15.898,5m3/năm.

- Sản phẩm cung cấp : Cát làm vật liệu xây dựng thông thường.

- Quy mô kiến trúc xây dựng: Văn phòng, kho vật tư 50m2.

Thời hạn hoạt động của dự án là 6 năm 5 tháng kể từ ngày phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhà đâu tư có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

Chi tiết tại đây:

Trần Hạnh
Số lượt xem:1913

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 
4467714 Tổng số người truy cập: 214 Số người online:
TNC Phát triển: