banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2023
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu Công cộng - Dịch vụ huyện Ia H’Drai.
20-11-2017
Ngày 25/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1117/QĐ-UBND về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu Công cộng - Dịch vụ huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Khu Công cộng - Dịch vụ huyện Ia H’Drai được điều chỉnh chức năng sử dụng từ đất công trình dịch vụ, kinh doanh thương mại và đất công trình cơ quan sang đất ở kết hợp thương mại dịch vụ (đấu giá quyn s dng đất theo mc đích s dng đất , thi hn s dng lâu dài), đối với lô đất có ký hiệu DVCC1 (din tích 6.805m2), DVCC6 (din tích 8.816m2), DVCC7 (din tích 8.443m2), một phần lô đất có ký hiệu DVCC8 (din tích 5.450m2) và một phần lô đất có ký hiệu Q6 (din tích 3.177m2).

Ngoài ra điều chỉnh chức năng sử dụng đất công trình dịch vụ, kinh doanh thương mại sang đất cây xanh đối với phần diện tích còn lại của lô đất có ký hiệu DVCC8 (din tích 1.022m2).

Các nội dung khác của Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu Công cộng - Dịch vụ huyện Ia H’Drai được thực hiện theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chi tiết văn bản tại đây: 

Khắc Quang
Số lượt xem:2115
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4379192 Tổng số người truy cập: 6 Số người online:
Phát triển:TNC