banner
Thứ 2, ngày 10 tháng 5 năm 2021
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trạm thu mua nông sản TAK của Hộ kinh doanh Lê Duy Tân
1-4-2021

     Ngày 01/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trạm thu mua nông sản TAK của Hộ kinh doanh Lê Duy Tân.

     Theo đó, Dự án Trạm thu mua nông sản TAK của Hộ kinh doanh Lê Duy Tân có các nội dung chính sau:

     1. Tên dự án đầu tư: TRẠM THU MUA NÔNG SẢN TAK.

     2. Mục tiêu dự án: Thu mua lâm, nông sản, nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa).

     3. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Tê Xô Ngoài, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

     4. Quy mô dự án: Công suất thiết kế: 2.000 tấn/năm. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Củ mì tươi. Diện tích đất, mặt bằng dự kiến sử dụng: 360 m2Quy mô kiến trúc: Nhà điều hành 50 m2; trạm cân 36 m2; sân bê tông 274 m2.

     5. Tiến độ thực hiện dự án: Tiến độ góp vốn và huy động nguồn vốn: Theo tiến độ thực hiện dự án. Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư: Thời gian chuẩn bị đầu tư, hoàn thành thủ tục pháp lý của dự án: Đến Quý II/2021. Thời gian xây dựng: Quý III/2021. Thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ: Từ Quý IV/2021 trở đi.

     6. Thời hạn hoạt động của dự án: 40 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư.

     7. Nhà đầu tư thực hiện dự án

     a) Thông tin nhà đầu tư: HỘ KINH DOANH LÊ DUY TÂN

     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 381000025/HKD do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tu Mơ Rông cấp lần đầu ngày 20/8/2020. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tê Xô Ngoài, Xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Người đại diện Hộ kinh doanh: LÊ DUY TÂN Giới tính: Nam, Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Sinh ngày: 18/4/1991, Chứng minh nhân dân số: 233132197 Ngày cấp: 09/6/2014, Nơi cấp: Công an tỉnh Kon Tum. Địa chỉ thường trú: Khối 5, Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Chỗ ở hiện tại: Khối 5, Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Số điện thoại: 0983447169  Email: tam666.banking@gmail.com

     b) Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.086.700.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ không trăm tám mươi sáu triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn), trong đó nguồn vốn chủ sở hữu chiếm 100% tổng vốn đầu tư; góp vốn bằng tiền mặt, tiến độ góp vốn theo tiến độ thực hiện dự án.

     8. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

     - Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

     - Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020.

     - Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

     9. Công nghệ áp dụng: Dự án xử dụng công nghệ thiết bị theo quy trình vận hành trạm cân ô tô.

     10. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

     11. Thời điểm có hiệu lực của văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư: Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chi tiết tại đây

Khắc Quang - ipckontum
Số lượt xem:42
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3490771 Tổng số người truy cập: 21 Số người online:
Phát triển:TNC