banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
Đầu mối tiếp nhận, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp
3-8-2021

     Ngày 02/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2664/UBND-TTHCC Về việc cử đầu mối tiếp nhận, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp.

     Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cử đầu mối tiếp nhận thông tin, trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổng hợp.

     Lê Hữu Phương - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum- Chuyên viên Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính- 0949583779, (026)3797799 - lehuuphuong@kontum.gov.vn

Khắc Quang - ipckontum
Số lượt xem:45
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3654410 Tổng số người truy cập: 6 Số người online:
Phát triển:TNC