banner
Thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Tổ chức chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân”
13-5-2021

     Ngày 12/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 98/TB-UBND Về việc tổ chức chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân”.

     Theo đó, Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân” được tổ chức với mục đích tạo không gian gặp gỡ, đối thoại cởi mở, thân thiện giữa chính quyền tỉnh Kon Tum với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Đây là diễn đàn để chính quyền tỉnh Kon Tum lắng nghe, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị và giải quyết khó khăn, vướng mắc của của doanh nghiệp, doanh nhân trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đồng thời là nơi trao đổi, tiếp nhận các đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum.

     Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân” được tổ chức nhằm đối thoại, gặp gỡ, trao đổi trên tinh thần xây dựng, cởi mở, thẳng thắn, thân thiện, cầu thị, đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân; các phản ánh, kiến nghị về các khó khăn, vướng mắc được tiếp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển.

     Thành phần tham dự Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Tư pháp, Nội vụ; Chánh Thanh tra tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh.

     Thủ trưởng các cơ quan ngành dọc: Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Kon Tum, Bảo Hiểm xã hội tỉnh.

     Giám đốc các Trung tâm: Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp, Xúc tiến du lịch, Khuyến công - Xúc tiến Thương mại, Dịch vụ việc làm. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh; Các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh.

     Tùy vào nội dung chuyên đề, nội dung kiến nghị, phản ánh hằng tháng sẽ mời lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương liên quan cùng dự Chương trình.

     Thời gian: Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân” được tổ chức đình kỳ mỗi tháng một lần, vào ngày 15 hằng tháng (bắt đầu từ 08h00’-11h00’), trường hợp trùng Thứ bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ thì chuyển sang sáng của ngày kế tiếp.

     Địa điểm: Tùy vào nội dung chương trình hằng tháng sẽ lựa chọn tổ chức tại địa điểm phù hợp và thông báo địa điểm tổ chức trước 10 ngày tổ chức để doanh nghiệp, doanh nhân biết, đăng ký tham dự.

     Địa chỉ liên hệ: Doanh nghiệp, doanh nhân đăng ký tham dự chương trình hằng tháng hoặc gửi các kiến nghị, phản ánh theo địa chỉ:

    Ông: Lê Quốc Phương, Trưởng Bộ phận Nghiệp vụ Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh, số điện thoại: 0973.578.777. Địa chỉ: 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

    Ông: Nguyễn Đình Bắc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, số điện thoại: 0972.224.999. Địa chỉ Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: 198 bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

    Ông: Huỳnh Thanh Tú, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, số điện thoại: 0965.002.329. Địa chỉ: 27 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

     Chương trình chỉ tiếp nhận và giải quyết đối với các kiến nghị, phản ánh về khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; không tiếp nhận, xử lý đối với các đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

     Các mẫu phiếu kiến nghị, phiếu phản ánh và phiếu tổng hợp kết quả giải quyết được thực hiện theo Phụ lục số 01, 02, 03 ban hành kèm theo Thông báo này.

      Phụ lục số 01:  /Uploads/files/M%E1%BA%ABu%2001_DN_P%C4%90X%2CKN.doc

      Phụ lục số 02: /Uploads/files/M%E1%BA%ABu%2002_DN_PA.doc

      Phụ lục số 03: /Uploads/files/So%20theo%20doi%20kien%20nghi%20va%20phan%20anh%20kien%20nghi.doc

Quốc Phương-ipckontum
Số lượt xem:501
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4285696 Tổng số người truy cập: 120 Số người online:
Phát triển:TNC